പുതുവത്സരാശംസകള്‍

ഓരോ പുതുവത്സരത്തിലും കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക് പറയാന്‍ ദുഃഖപൂര്‍ണമായ ഒരു ദുരന്തകഥ ഉണ്ടാകും... അപകടത്തില്‍ പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്‍തിക്കാനും നമുക്ക് ഈ പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ സാധിക്കട്ടെ...


പുതുവത്സരാശംസകള്‍


ദില്‍ സെ ദില്ലി സെ
KURIAN KC

Comments